top of page
ד"ר איל זק - טיפול ממוקד קצר מועד

טיפול דינמי
קצר מועד

אנו חיים בתקופה אינטנסיבית הדורשת מאתנו להסתגל לשינויים באופן מהיר ויעיל. לעיתים ההתמודדות עם המציאות בחיינו קשה לנו מדי ואנו נזקקים לעזרה נפשית. לא תמיד יכול האדם המבקש סיוע להכנס למסגרת עבודה ממושכת המאפשרת לו התפתחות וצמיחה; סיבות כגון זמן מוגבל ומחסור במשאבים מכתיבות במקום זאת מסגרת עבודה קצרת מועד. 

טיפול פסיכולוגי קצר מועד מבקש לשפר את תפקודו ודרכי התמודדותו של המטופל דרך הגעה למקורות של הקונפליקטים הנפשיים אותם הוא חווה. אולם בניגוד לטיפול פסיכולוגי "רגיל" וממושך, נמשכת מסגרת העבודה של הטיפול קצר המועד בין 10 ל 30 מפגשים בלבד (בהתאם לגישת העבודה וצרכי המטופל). בעמוד זה אנסה להסביר בקצרה על מהותו של הטיפול קצר המועד, למי הוא מתאים, ומהם שלביו העיקריים. 

למי מיועד טיפול קצר מועד?

 • פונים המוגבלים בזמן (לדוגמה בשל נסיעה מתקרבת לחו"ל או גיוס לצבא).

 • פונים שאינם מעוניינים להשקיע בטיפול ארוך טווח.

 • פונים המעוניינים להתמקד בנושא מרכזי אחד ולהביא לפתרונו המהיר. 

 • מתבגרים וצעירים המגלים חוסר סבלנות ומתקשים להתמיד בטיפול ממושך. 

?מה מאפיין את הטיפול קצר המועד

 • הגבלת מסגרת הזמן לטיפול נקבעת על פי רוב מראש (בין 10 ל 25 פגישות). 

 • הטיפול מתנהל תוך התמקדות בנושא מרכזי אחד בלבד ופתרונו של הקונפליקט במסגרת הזמן. 

 • לאורך כל הטיפול נשמר המיקוד הטיפולי בבעיה המרכזית כפי שנקבע מלכתחילה עם המטופל.

 • לא כל פונה מתאים לטיפול קצר מועד, התאמת הטיפול לפונה היא באחריותו של המטפל המקצועי.

שלושה שלבים עיקריים לטיפול קצר מועד:

 • שלב האבחון וההערכה - הכולל את בירור סיבת הפנייה, נסיבות המקרה, גורמי הלחץ והמתח, קורות החיים של המטופל, מוקדי תמיכה וסיוע ועוד.

 • שלב הבחירה במוקד הטיפולי - המטופל והמטפל מחליטים יחדיו על המוקד לעבודה הטיפולית (למשל: חיזוק הביטחון העצמי, שיפור המיומנויות הבינאישיות, התמודדות עם פיטורים, גירושים או שינוי בקריירה, ועוד).

 • שלב העבודה הטיפולית - כאמור מסגרת העבודה נמשכת בין 10 ל 30 פגישות, בהתאם למוקד הטיפולי וצרכי הפונה. 

גישת הטיפול קצר המועד בה אני נעזר משלבת עבודה דינמית המתמקדת בפתרון קונפליקטים נפשיים עם היבטים וטכניקות קוגנטיביות והתנהגותיות המאפשרים פתרונות מיידים ויעילים. שילוב זה מאפשר למטופל להתקדם במהירות וביעילות רבה יותר. 

 

"ניתן לומר כי באופיו מתאים הטיפול המוגבל בזמן לתקופת המילניום השלישי: הוא יעיל, ממוקד, מגובה בתוצאות אמפיריות ועם זאת נשען על מסורת והיסטוריה ארוכת שנים של טיפול פסיכואנליטי מעמיק" (פרופ' גבי שפלר). 

bottom of page