top of page

האם הומוסקסואליות היא מחלה? 

 

מה אומר המחקר המדעי? מה טוענים ארגוני בריאות הנפש בעולם? 

 

הומוסקסואליות אינה מחלה או הפרעה נפשית. מחקרים מדעיים רבים שנעשו בנושא לא מצאו כל קשר ישיר בין נטייה מינית הומוסקסואלית או ביסקסואלית לבין מחלות פסיכופתולוגיות. התנהגות הומוסקסואלית כמו התנהגות הטרוסקסואלית הן היבטים נורמליים של מיניות האדם[1]. שתי ההתנהגויות המיניות תועדו בתרבויות רבות ובתקופות היסטוריות שונות.

על אף קיומם של סטריאוטיפים שליליים וסטיגמות חברתיות ונחישותם של ארגונים שמרניים להציג את ההומוסקסואליות כמחלה או כפגם, מחקרים רבים וניסיון קליני שנצבר בעשורים האחרונים הובילו את ארגוני בריאות הנפש והבריאות בארה"ב, באירופה ובישראל להסיק כי נטיות מיניות אלה מייצגות התנסויות אנושיות נורמליות לחלוטין. יחסים הומו-לסביים הינם צורה נורמלית של קשר אנושי [2]בהתאם לכך, החל משנת 1973 ההומוסקסואליות נחשבת לנורמלית לחלוטין ובשום אופן אינה מעידה על הפרעה או מחלה נפשית כלשהי[3].

הטיפול הפסיכולוגי עוסק, עם מטופלים המתקשים לקבל את נטייתם המינית בשל סטריאוטיפים שליליים וסטיגמות חברתיות, בניטרול תפיסות שליליות אלה של הנטייה המינית ובהכרה בהיותה וריאציה נורמלית לחלוטין של מיניות האדם. הכרה זו היא שלב חשוב בדרכו של אדם לממש את רגשותיו ולחיות את חייו ע"פ רצונו ודרכו שלו. 
 

[1] American Psychological Association [APA] (2009). Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Retrieved from:  http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf

[2]The Royal College of Psychiatrists. Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality. Retrived from: http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/specialinterestgroups/gaylesbian/submissiontothecofe.aspx

[3] American Psychological Association. Sexual orientation and homosexuality. Retrieved from: 
       https://web.archive.org/web/20130808032050/http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx  

כל הזכויות על מאמר זה שמורות לד"ר איל זק - אין להעתיק או להפיץ ללא רשות.

bottom of page