top of page

סוגי הטיפולים

הפסיכותרפיה היא טיפול פסיכולוגי באמצעות שיחות. זהו מפגש עם איש מקצוע המתמחה בהבנת תהליכים נפשיים, מודעים ושאינם מודעים, בניתוח מצבים רגשיים, בהתבוננות ביחסים בינאישיים, בקשר בין הגוף והנפש ועוד. הפסיכותרפיה עוסקת בטיפול במשברים, בהפרעות ובמצוקות נפשיות, מתוך מטרה לאפשר לאדם להבין ולהתגבר על הגורמים המעכבים את התפתחותו, לסייע לו להתמודד טוב יותר בחייו, למצוא את מימושו והגשמתו העצמית.  בישראל מותרים לעסוק בפסיכותרפיה: פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים ומטפלים באמנויות. 

פסיכותרפיה
דינמית

להתמודד טוב יותר בחיים ולממש את עצמך

טיפול דינמי קצר מועד הינו טיפול מוגבל בזמן וממוקד מטרה, המיועד לשפר את תפקודו ודרכי התמודדותו של המטופל דרך הגעה למקורות של הקונפליקטים הנפשיים אותם הוא חווה. בניגוד לטיפול פסיכולוגי הרגיל, נמשכת מסגרת העבודה של הטיפול קצר המועד בין 10 ל 25 מפגשים בלבד (בהתאם לגישת העבודה וצרכי המטופל). טיפול זה עוסק לרוב בנושא מרכזי וספציפי אחד, כגון: משבר או קושי בזוגיות, במשפחה, בעבודה וכו', והוא מיועד בעיקר למי שמוגבל בזמן או משאבים.

טיפול דינמי קצר מועד

להתמקד בקושי מרכזי אחד ולהתגבר עליו

משבר מוגדר כהפרעה חריפה באיזון הנפשי, כאשר מנגנוני ההתמודדות  של האדם כושלים, וקיימים סימנים ועדויות למצוקה נפשית ופגיעה תפקודית. זוהי תגובה סובייקטיבית לחוויית חיים מלחיצה המסכנת את יציבותו של הפרט ואת יכולתו להתמודד ולתפקד. התערבות בשעת משבר, בניגוד לטיפול פסיכולוגי רגיל, היא טיפול אינטנסיבי יותר הנמשך מספר מצומצם של פגישות האורכות בין שעה לשעתיים כל אחת. מטרת הטיפול היא לעזור למטופל לצאת מהמשבר, לאסוף את כוחותיו ולחזור לתפקוד מלא ותקין בחייו. 

טיפול בשעת משבר

טיפול אינטנסיבי ליציאה ממשבר וחזרה לשגרה

bottom of page